Litecoin predviđanje cijena 2025., 2020., 2018., 2017. godine

Litecoin je izdao Charlie Lee 2011. godine, peer-to-peer kriptovaluta u kojoj se transakcije i stvaranje kovanica odvijaju uz pomoć kriptografskog protokola otvorenog koda. Bilo koje središnje tijelo nema kontrolu nad kriptovalutom, a smatra se i bitcoin -om.  Litecoin se razlikuje od Bitcoina na sljedeće načine: Litecoin koristi algoritam dokaza rada, sekvencijalnu memorijsku tvrdu funkciju koja […]

More